Calciumsuppletie kan pre-eclampsie voorkomen

Het gebruik van calcium­supplementen door zwangeren kan zorgen voor een vermindering van het aantal gevallen van pre-eclampsie (zwangerschaps­vergiftiging) met meer dan een kwart. Bovendien kan dit een besparing opleveren van bijna acht miljoen euro per jaar aan gezondheids­zorg­kosten. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ berekend. In hun rekenmodel voegden zij gegevens uit de medische literatuur, eigen onderzoek, bevolkings­statistieken en expert­opinies samen.

Uit gerandomiseerde studies bleek dat vrouwen die in het tweede trimester van de zwangerschap starten met calciumsuppletie en daarmee doorgaan tot het eind van de zwangerschap, de kans op het krijgen van pre-eclampsie reduceren met 55 %. Ook vermindert de kans op een te vroeg geboren kind met 24 %. De voordelen van suppletie zijn het grootst bij vrouwen met een lage calciuminname en/of een verhoogde kans op pre-eclampsie. De Gezondheidsraad adviseert voor zwangere vrouwen een inname van calcium van minimaal 1 gram per dag. Naar schatting zit een op de drie zwangere vrouwen onder deze grens. Calcium zit onder meer in zuivel, groente, noten, zaden en peulvruchten. De meeste multi­vitamine­preparaten voor zwangeren bevatten slechts een fractie van deze hoeveelheid.

Pre-eclampsie is een zwangerschapscomplicatie die voor moeder en kind levensbedreigend kan zijn en vaak gepaard gaat met groeivertraging en vroeggeboorte van het kind. Een op de dertig zwangerschappen wordt getroffen door pre-eclampsie. In Nederland betreft dit ongeveer 5000 zwangerschappen per jaar. Het onderzoek maakt deel uit van de grotere Expect-studie die de Universiteit van Maastricht met alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in de provincie Limburg is gestart om vroeg in de zwangerschap de kans op een complicatie te voorspellen.

Bron (nen) : Voedingsgeneeskunde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *