In het Noorden nemen mensen met donkere huid best extra vitamine D, ook bij veel zon

Mensen met een donkere huidskleur maken in zonnige landen genoeg vitamine D aan, maar in meer noordelijk gelegen landen, zoals ons land of de Verenigde Staten, nemen ze best een supplement. Dat adviseert professor emeritus endocrinologie Roger Bouillon. Deze aanbeveling geldt ook voor alle baby’s, kleine kinderen en hoogbejaarden.

Bij blootstelling aan de zon, maakt de huid rechtstreeks vitamine D aan. Mensen die weinig in de zon komen, zoals baby’s of ouderen nemen best een supplement. Daarnaast geldt dit advies ook voor

Dit heeft tot gevolg dat er bijvoorbeeld voor Afrikanen in Afrika geen probleem is, maar dat mensen met een donkere huidskleur in Europa of de Verenigde Staten best dagelijks een vitamine D-supplement innemen.

Een tekort aan vitamine D kan bij kinderen leiden tot rachitis: een botaandoening waardoor ze onder andere kromme benen, een vertraagde groei en misvormde ribben kunnen krijgen. Volwassenen lopen het risico op osteomalacie, een aandoening waarbij wel voldoende botgrondstof aangemaakt wordt, maar deze verkalkt niet tot stevige botten. In sommige delen van de wereld, zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika of noordelijk China is rachitis nog steeds een wijd verspreid probleem.

“In de Westerse wereld dienen we al  bijna 100 jaar vitamine D toe aan baby’s en kleine kinderen en meer recent ook aan (hoog)bejaarden. Daardoor komt bijvoorbeeld rachitis in onze contreien nog amper voor. Het is echter van groot belang om ook nieuwkomers te sensibiliseren, zeker als zij een donkerdere huidskleur hebben”, stelt professor Roger Bouillon.

Vitamine D-supplementen zijn vooral in de Verenigde Staten ‘big business’, gezien de grote Afro-Amerikaanse populatie. Een Harvard-studie in The New England Journal of Medicine trokeen paar jaar geleden het belang van deze supplementen in twijfel, tot grote verbazing van professor Bouillon en enkele andere internationale experts. “Vitamine D wordt door de huid opgenomen en in de lever omgezet naar 25-hydroxyvitamine D. Deze stof circuleert op twee manieren in ons bloed: 99,9% van de beschikbare 25-hydroxyvitamine D bindt zich aan een eiwit in het bloed en dient als reserve. De overige 0.1% beweegt zich vrij door het bloed en is onmiddellijk beschikbaar,” legt professor Bouillon uit. “De onderzoekers uit Harvard hebben die vrije (0.1%)  gemeten  en kwamen op basis daarvan tot de conclusie dat Afro-Amerikanen evenveel vitamine D aanmaken als blanke Amerikanen. Hun methodologie voor de meting van vrij 25-hydroxyvitamine D was echter totaal verkeerd.”

Professor Bouillon ging, samen met collega’s uit een netwerk van Amerikaanse universiteiten en Cambridge (UK), aan de slag met bloedstalen van zwarte en blanke Amerikanen, van zwarte Gambianen en blanke Engelsen. Daarbij keken zij naar de totale hoeveelheid 25-hydroxyvitamine D. Ze gebruikten daarbij een reeks van betrouwbare onderzoeksmethoden. Uit dit onderzoek konden zij bevestigen de helft van de ongeveer 50 miljoen Afro-Amerikanen wel degelijk een tekort heeft aan Vitamine D. “Bovendien moet élke volwassene die weinig in de zon komt, opletten,” zegt professor Bouillon. “Heel wat Engelse blanken bleken immers een nog groter vitamine D-tekort te hebben dan de Afro-Amerikanen.” Uit zijn studies verschenenen in the New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Clinical Chemistry and Journal of Bone and Mineral Research (allemaal 2016) besluit Professor Roger Bouillon dan ook samen met zijn talrijke co-auteurs dat vitamine D supplementen voor baby’s, jonge kinderen, hoogbejaarden en alle volwassenen die weinig in de zon komen wel degelijk nodig zijn en blijven.

Bron(nen) : KU Leuven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *